Kendinize sakladığınız
görüşün hiçbir değeri yoktur.
Görüşlerinizi toplumla
paylaşmak için
Turkish Report’a yazın.
Gündemle ilgili görüşlerinizi
Turkish Report’a yazın.
Toplumun yeni
görüşler edinmesine
katkınız olsun.
 • 18 Haziran 2024 Salı
 • Avustralya’nın Türkçe sesi
 • Menü Simge

  EDİTÖRE GELENLER

  editor@turkishreport.com.au

  “Uluslararası toplum Sincan'daki sistematik baskılara karşı sesini yükseltmeli”

  DOKUZ Eylül 2018 tarihinde İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Xi Jinping Hükümeti tarafından Çin’in Sincan bölgesindeki Müslüman azınlıklara karşı gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri hakkında çarpıcı bir rapor yayınlamıştır.

  Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, zoraki siyasi endoktrinasyona, toplu cezalandırmalara, hareket ve iletişim kısıtlamalarına, artan dini kısıtlamalara maruz kalan ve ağır uluslararası insan hakkı ihlalleri gözlemlenen, başta etnik Kazaklar ve Uygurlar olmak üzere, 13 milyon Müslüman Türk yaşamaktadır.

  Halihazırda Ağustos ayının ortalarında, Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi Çin'deki durumu mercek altına almış ve Sincan'ı “hiçbir hakkın uygulanmadığı bölge” olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda, farklı kaynaklarca yayınlanan raporlar birbirleriyle örtüşmektedir.

  Raporda yer verilen görüşlere göre, Çin hükümeti etnik ve dinî azınlıklara yönelik zulüm içeren kısıtlayıcı önlemlere başvurmaktadır.

  Yine raporda yer alan bireysel tecrübeler ise yerel yetkililerin Ramazan ayı boyunca, sahur yapmaya çalışanları fişlediğini ortaya koymaktadır.

  Yerel makamların, Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar üzerindeki baskısının yanı sıra camilerin kapatılması ve dönüştürülmesi, Çin Hükümeti tarafından İslam dininin gerekliliklerinin yerine getirilmesinin yasaklandığını göstermektedir.

  Bunlara ek olarak, bir milyondan fazla insan, özellikle de Uygur Türkleri, gözaltı kamplarında tutulmakta ve zoraki siyasi endoktrinasyona maruz kalmaktadır.

  Aynı zamanda Mandarin Çincesini öğrenmeye, propaganda yapmaya ve Çin Cumhurbaşkanı ile Komünist Parti'yi öven şarkılar söylemeye zorlanmaktadırlar.

  Uluslararası toplum bu husustaki raporları göz ardı etmemeli ve görmezden gelmemelidir.

  Bu ve benzeri uygulamaların uluslararası yasaların ve insan hakları ilkelerinin ağır ihlali anlamına geldiğini belirtmeye dAhi gerek yoktur.

  Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan insan hakları mekanizmalarının yanı sıra uluslararası toplumu da, Sincan'daki Türk Müslümanları'na yönelik sistematik baskıya son verilmesi için hem çok taraflı, hem de tek taraflı olarak harekete geçmeye çağırıyorum.

  Son gelişmelerden derin endişe duyarak, Çin'deki Müslüman kardeşlerimizin yaşadıklarını yakından izlemeye, uluslararası yasalara ve insan hakları standartlarına uyması konusunda Çin hükümetine baskı kurmaya devam edeceğiz.

  Mustafa YENEROĞLU- AK Parti İstanbul Milletvekili

  “Mölln faciası, ırkçılığın tarihte bıraktığı acı tablolardan biridir”

  “57 yıldır Almanya’ya ve anavatana değer katan insanlarımız iki ülken

  “Hollanda’daki Türk toplumu iki ülke arasındaki 400 yıllık dostane il

  DİĞER BÖLÜMLER

  ÖZEL SAYFA

  ANKET

  EDİTÖRE GELENLER

  MAVİ SAYFA

  SÖZLÜK

  CRIME STOPPERS