• 24 Nisan 2021 Cumartesi
 • Avustralya’nın Türkçe sesi
 • Menü Simge

  DÜNYA

  GÜNDEMİN DİĞER BAŞLIKLARI

  ERDOĞAN'DAN YENİ VE SİVİL ANAYASA VAADİ
  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herkese yeni anayasa sürecine katılma çağrısında bulundu.

  ERDOĞAN'DAN YENİ VE SİVİL ANAYASA VAADİ

  2/03/2021 11:54:45 PM

  Hükümetin "İnsan Hakları Eylem Planı" hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eylem planımızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır" dedi

  TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsan Hakları Eylem Planı" adını verdikleri programa ilişkin açıklamalarda bulundu.

  Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuşan Erdoğan, "Eylem Planı'mızın nihai amacı, yeni ve sivil bir anayasadır" ifadesini kullanarak "Ülkemizin geleceği konusunda sözü olan herkesi, yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet ediyoruz" dedi.

  Cumhurbaşkanı, söz konusu Eylem Planı'nın dokuz amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içerdiğini açıkladı.

  Erdoğan, arkasında "geniş tabanlı bir istişare süreci" olduğunu belirttiği eylem planı konusunda, ilgili tüm bakanlıklarla, kurumlarla, ekonomi ve iş dünyasıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelindiğini söyledi.

  İnsan Hakları Eylem Planı'nın iki yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandığını belirten Erdoğan, "Eylem Planı'nda belirlenen her bir faaliyet için sorumlu ve ilgili kuruluşlar ile bu faaliyetler için öngörülen zaman dilimine yönelik takvim de iki hafta içerisinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" dedi.

  Hükümetin 11 ilkesi

  Cumhurbaşkanı Erdoğan asla vazgeçmeyecekleri 11 ilkeyi şöyle sıraladı:

  "1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.

  2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.

  3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.

  4- Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün idari faaliyetlerin temel özelliğidir.

  5- Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri de bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.

  6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.

  7- Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini, rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.

  8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet karinesi, lekelenmeme özellikle bunun altını çiziyorum, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.

  9- Hiç kimse, başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.

  10- Hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.

  11- Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının esasıdır."

  Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması

  Cumhurbaşkanı Erdoğan ifade ve basın özgürlüğü konusunda atmayı planladıkları adımlara ilişkin ayrıntılar da verdi.

  Erdoğan, "Mevzuatı ve uygulamayı, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması doğrultusunda gözden geçiriyoruz" dedi.

  Cumhurbaşkanı, "İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz" diye ekledi.